077-340-9500

פתרונות חירום מתקדמים בע"מ       משרד: 077-340-9500       פקס: 077-340-9600      חירום: 057-340-9500 
כל הזכויות שמורות


 

אבטחת אישים ואירועים

שירותי רפואה


בחברתנו נצבר ניסיון רב באבטחה רפואית צמודה של אישים רמי מעלה ודרג.

הצוותים הרפואיים בחברתנו ערוכים לספק אבטחה רפואית לכל אירוע בין אם רב משתתפים או אירוע פרטי תוך  מחויבות לשמירה על דיסקרטיות בשילוב מגוון אמצעים ובהיקף כח אדם כנדרש:

      מרפאה ניידת,
      גרור לטיפול באירוע רב נפגעים,
      אמבולנסים,
      
       רופאים, פראמדיקים, חובשים ואחיות.