077-340-9500

פתרונות חירום מתקדמים בע"מ       משרד: 077-340-9500       פקס: 077-340-9600      חירום: 057-340-9500 
כל הזכויות שמורות


 

מידע למשפחות נפטרים

שירותי אמבולנס פרטי

פטירה מחוץ לכותלי בית חולים
תהליך המלווה בנציג של חברתנו


לאחר קביעת המוות על ידי רופא או צוות מד"א יש להזמין למקום קצין משטרה שיאשר כי אין חשד לפלילים ויאשר למשרד הבריאות להוציא רישיון קבורה.

כאשר בידי נציג המשפחה הודעת פטירה חתומה ומזכר אישור מאת קצין משטרה יש ליצור קשר עם אמבולנס פרטי לצורך העברת הנפטר לקירור עד מועד הלוויה.

הודעת הפטירה ואישור המשטרה ימסר לנציג חברתנו לצורך טיפול בהנפקת רישיון קבורה.

על נציג המשפחה לתאם מועד לעריכת הלוויה . לצורך תיאום לוויה על נציג משפחה להגיע למשרדי החברה קדישא או קבורה אלטרנטיבית מצוייד בתעודת זהות של הנפטר לקבוע מועד לוויה ולשלם אגרה, כאשר בידיו מידע אודות מועד הלוויה  יש להודיע לנציגנו על מנת שנוכל לדאוג לכל הסידורים הנדרשים,

ביום הלוויה  על נציג המשפחה להגיע למתקן הקירור לשחרור הנפטר. לצורך שחרור הנפטר על נציג המשפחה לזהות את הנפטר ובמקרים מסוימים לשלם אגרה בהתאם למשך הזמן. 

נציג חברתנו ילווה את המשפחה במעמד זה

בתיאום עם עורך הלוויה (החברה קדישה או קבורה אלטרנטיבית) נעביר את הנפטר לבית הלוויות לצורך הכנתו לקבורה.

השירותים ניתנים בתשלום

המידע מוגש כשירות ועל המשפחה לבדוק את הפרטים לאשורם.

מידע נוסף באתר הביטוח הלאומי

פטירה בין לכותלי בית חולים
תהליך המלווה בנציג של חברתנו

לאחר קביעת המוות על ידי רופא יועבר הנפטר  לחדר הקירור בבית החולים.

כאשר מקום קבורת הנפטר אינו בעיר בה נמצא בית החולים יש ליצור קשר עם אמבולנס פרטי לצורך העברת הנפטר לקבורה בעיר מגוריו.

נציג חברתנו יגיע בתיאום עם המשפחה על מנת לאסוף את הודעת הפטירה לצורך טיפול בהנפקת רישיון קבורה.

על נציג המשפחה לתאם מועד לעריכת הלוויה. לצורך תיאום לוויה על נציג משפחה להגיע למשרדי החברה קדישא או קבורה אלטרנטיבית מצוייד בתעודת זהות של הנפטר לקבוע מועד לוויה ולשלם אגרה, כאשר בידיו מידע אודות מועד הלוויה  יש להודיע לנציגנו על מנת שנוכל לדאוג לכל הסידורים הנדרשים,

ביום הלוויה  על נציג המשפחה להגיע למתקן הקירור לשחרור הנפטר. לצורך שחרור הנפטר על נציג המשפחה לזהות את הנפטר ובמקרים מסוימים לשלם אגרה בהתאם למשך הזמן.
נציג חברתנו ילווה את המשפחה במעמד זה
בתיאום עם עורך הלוויה (החברה קדישה או קבורה אלטרנטיבית) נעביר את הנפטר לבית הלוויות לצורך הכנתו לקבורה.
השירותים ניתנים בתשלום

המידע מוגש כשירות ועל המשפחה לבדוק את הפרטים לאשורם.

מידע נוסף באתר הביטוח הלאומי