077-340-9500

פתרונות חירום מתקדמים בע"מ       משרד: 077-340-9500       פקס: 077-340-9600      חירום: 057-340-9500 
כל הזכויות שמורות


 

חומרים מסוכנים

♦ מגוון הדרכות בנושא חומ"ס

♦הכשרת אחראי רעלים ע"פ דרישות המשרד להכנת הסביבה

♦יעוץ בנושא איחסון שינוע וטיפול בחומ"ס

♦אספקת ציוד לטיפול בחומרים מסוכנים

העמוד בבניה

לקבלת מידע נוסף בנושא חומרים מסוכנים נא ליצור קשר

בטלפון 077-340-9500