077-340-9500

פתרונות חירום מתקדמים בע"מ       משרד: 077-340-9500       פקס: 077-340-9600      חירום: 057-340-9500 
כל הזכויות שמורות


 

צוותי חירום

♦ הכשרה ואימון צוותי חירום מפעליים

♦תכנון ליווי וסיכום תרגילי חירום אירגוניים

♦הכשרת צוותי חילוץ

♦תכנון מערכות חירום מפעליות

♦הצבת צותי חירום במפעלים ולמשימות מיוחדות

♦הצבת צוותי חילוץ במפעלים ולמשימות מיוחדות

העמוד בבניה

למידע נוסף בנושא צוותי חירום נא ליצור קשר

בטלפון 077-340-9500